Beveilig jouw financiële gegevens goed

Als bedrijf zijnde heb je te maken met verschillende informatie die bedrijfsgevoelig kan zijn. Hierbij zou je kunnen denken aan de gegevens van je klanten, de financiële administratie, offertes die uitgebracht zijn en de personeelsgegevens. Maar ook de gegevens van je leveranciers of de processen binnen het bedrijf kunnen heel gevoelig liggen. Deze gegevens zou je goed moeten bewaren zonder dat iedereen daar zomaar bij zou kunnen komen. Maar hoe beveilig je deze gegevens dan precies?

Classificaties van informatie

Binnen een bedrijf heb je verschillende soorten informatiestromen welke je weer kunt classificeren. Hierin kun je dan een onderscheid maken tussen geheime informatie, vertrouwelijke informatie, publieke informatie en interne in formatie.

Geheime informatie

In sommige gevallen is er informatie binnen een bedrijf die geheim gehouden moet worden. Dit gaat dan vaak aan informatie waarbij een bedrijf aan wettelijke eisen moet voldoen. Als deze informatie lekt, dan zou dat grote schade aan het bedrijf kunnen aanbrengen.

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie is informatie die naar een persoon teruggeleid kan worden of informatie die negatieve gevolgen voor het bedrijf zou kunnen hebben als ze naar buiten gebracht zouden worden.

Interne informatie

Dit is informatie die nodig is voor de bedrijfsvoering, maar die geen schadelijke gevolgen voor het bedrijf zou hebben als deze informatie naar buiten gebracht zou worden.

Hoe ga je om met gevoelige en privacy gegevens?

Het is natuurlijk afhankelijk van de mate van beveiliging die vertrouwelijke informatie kunnen labelen met het label vertrouwelijk. Wanneer je informatie wil delen die vertrouwelijk is, moet je de eigenaar van de informatie eerst om toestemming vragen om deze informatie te mogen delen.

Ook is het belangrijk dat medewerkers op een veilige manier vertrouwelijke informatie digitaal te kunnen versturen of op te slaan. Hierbij zou je kunnen denken aan versleutelde e-mail berichten en het versleutelen van informatie die opgeslagen moet worden. 

Zorg ervoor dat je medewerkers ervan op de hoogte zijn dat vertrouwelijke informatie nooit zonder toestemming verstuurd mag worden. Hiervoor moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de eigenaar van de informatie. Zonder de toestemming van de eigenaar mag je hier dus niets mee doen.

Wanneer je informatie versleuteld dan helpt dat bij het beschermen van de informatie. Deze informatie is dan niet voor iedereen beschikbaar.