Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-Maatschappij, 30 mei 1873, aandeel serie A, f 240,00

Kerngegevens

Jaar 1873
Soort aandeel
Categorie Spoorwegen
Coupure f 240,00
Stuknummer 5696

nederlandsche-zuid-ooster-spoorweg-mij-aand-18731

NZOS  -opgericht 31 augustus 1872.

Op 8 december 1871 werd consessie verleend voor de spoorlijn van Tilburg -Den Bosch naar Nijmegen. De bouw van de spoorlijn verliep moeizaam, net als de pogingen om de exploitatie te regelen. In 1877 sloot de NZOS met de Chemins de fer Grand Central Belge (GCB) een overeenkmost waarbij in ruil voor financiering van de aanleg van de lijn, het recht op exploitatie uit handen werd gegeven aan de GCB.

De regering weigerde hier echter toestemming aan te verlenen. De staat ging toen een overeenkomst aan om de benodigde gelden te verschaffen. Op 4 juni 1881 werd de lijn Tilburg-Den Bosch-Nijmmegen geopend. Met ingang van 1 mei 1883 nam de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) de exploitatie over, op 1 januari de eigendom van de lijn
Maatschappelijk Kapitaal: f 6 miljoen, verdeeld in 3 series A en B allebei 8300 aandelen en 8400 aandelen in C, elk groot f 240,– = Pnd 20.-.-.. Het M.K. is in 1880 teruggebracht tot 4 milj. en in 1882 tot 3 milj. serie A 8333 aandelen en serie B 4167 aandelen elk f 240,–.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie