Provinciale Persvereniging Voor Friesland, 1 juli 1971, renteloze obligatie, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1971
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 100,00
Stuknummer 01729

Renteloze lening van 1 miljoen guldens, dit af te lossen in 25 jaar voor het eerst op 1 maart 1973.

Op 23 oktober 1899 was door een perscomité van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) in Friesland de Provinciale Persvereniging voor Friesland opgericht. Deze vereniging werd de uitgever van een krant die als doelstelling had ” te zijn een antirevolutionair dagblad voor Friesland”. En dat werd in eerste instantie de Provinciale Friesche Courant.

Op 3 juni 1903, rolde in Leeuwarden het eerste nummer van het Friesch Dagblad van de persen. Het was nog maar een proefnummer – de officiële start was 1 juli 1903.
Die proefnummers werden namelijk verstuurd naar alle abonnees van de Provinciale Friesche Courant, met het verzoek om zich te abonneren. Dat was een krant die twee maal per week verscheen en waarvan het Friesch Dagblad een voortzetting moest worden.

De goodwill die de krant vanwege haar houding had verworven,ging echter langzaam weer verloren, zodat het aantal abonnees in 1955 gedaald was tot 15.000. Viel het aantal abonnees dus tegen, die er waren vormden een voor een krant uitzonderlijk hechte achterban. Dat bleek in 1971 toen deze achterban – tot verbazing van de hele Nederlandse pers – binnen drie maanden meer dan een miljoen gulden voor een renteloze obligatielening bij elkaar bracht. Daardoor kon de krant uit de binnenstad van Leeuwarden verhuizen naar een nieuw pand aan de Voltastraat, terwijl ook de oude rotatiepers werd vervangen door een offsetpers


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie