Stoomzuivelfabriek de Fivel, 1 oktober 1900, aandeel, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1900
Soort aandeel
Categorie Voeding
Coupure f 100,00
Stuknummer 112

 stoomzuivelfabriek-de-fivel-aand-1900

Loppersum (“De Fivel”).  Opgericht 29 november 1892.
Aanvankelijk was de stoomzuivelfabriek De Fivel van particuliere signatuur. In 1889 waren pogingen aangewend door de leden van het Genootschap van Handel en Nijverheid tot oprichting “ener toomzuivel- fabriek op coöperatieve grondslag”. Tevergeefs,een paar jaar later werd het punt wederom ter sprake gebracht “bij gelegenheid ener bijeenkomst der sociëteit Seres”. De elite! Meerdere malen werd getracht om een aantal veehouders hiervoor warm te maken. Zowel pogingen om coöperatief en/of speculatief te werken mislukten. Uiteindelijk kwam het in 1892 toch tot de oprichting van een zuivelfabriek in N.V.vorm. Er waren zes vennoten en een maatschappelijkkapitaal van f 36000,00. De bouw van de fabriek koste f 11590, de machines f 4200. In 1900 besloten de boeren-aandeelhouders de fabriek aan de leden over te dragen, dus een coöperatie te stichten. Eerder was dit niet gelukt, getuige de opmerking in het jaarverslag van 1894 “Ons beginsel waarop de oprichting in het begin was gebaseerd, namelijk het oprichten van een stoomzuivelfabriek op coöperatieve grondslag, is en blijft een waarborg voor de goede gang van zaken”. Niettemin, het bedrijf bleef in de verliezen.Het gedenkboek van de Fivel besluit mismoedig: “Toen de fabriek winsten begon op te leveren, werd deze toch aan de veehouders overgedragen, ondanks dat men niets dan tegenwerking had ondervonden. De Coöp. Stoomzuivelfabriek “De Fivel” werd in 1921 overgenomen door de Coöp. Fabriek van Melkprodukten te Bedum. Enige jaren heeft zij nog als ontvangstation gediend. Daarna is zij afgebroken. Alleen het woonhuis en het ijshuis zijn nog aanwezig en roepen herinneringen op aan de tijd, waarin de fabriek werd opgericht en aan de mensen die hiervoor gestreden hebben.
Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie