R.-K. Coöp. Bakkerij en Verbruiksvereeniging Onderling Vertrouwen, 24 maart 1934, aandeel, f 5,00

Kerngegevens

Jaar 1934
Soort aandeel
Categorie Voeding
Coupure f 5,00
Stuknummer 225

 rk-coop-bakkerij-en-verbruiksver-onderling-vertrouwen-aand-1934

Aandeel op naam van C. Kok te Voorburg.

Monseigneur Willem van Stee werd geboren te ‘s Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 januari 1846. Ontving op 15 augustus 1869 de priesterwijding en ontving op 1 juni 1898 zijn benoeming tot pastoor te Voorburg. Pastoor van Stee, om zijn niet aflatende bemoeienis met de arbeidende klasse, de ‘rode pastoor’ genoemd, richtte een afdeling van de rooms-katholieke Volksbond op . Uit die afdeling ontstonden een groot aantal verenigingen onder andere de Coöp. Bakkerij en Verbruiksver. ‘Onderling Vertrouwen’ en de sportclub (voetbalvereniging) die naar hem “Wilhelmus”  werd vernoemd. Op 29 juli 1930 overleed de sociaal bewogen nestor van het bisdom Haarlem te Voorburg, op 84-jarige leeftijd.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie