Hollandsche Melk-Maatschappij, januari 1894, preferent aandeel, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1894
Soort aandeel
Categorie Voeding
Coupure f 500,00
Stuknummer 101

 hollandsche-melk-mij-pref-aand-1894

Opgericht 16 december 1893. Maatschappelijk kapitaal f 400.000,00 , verdeeld in 300 preferente aandelen, ieder groot f 500,00 en 250 aandelen, ieder groot f 1000.00. Bij de uitgifte splitsbaar in 2 onderaandelen, de eerste van f 250,00 de tweede van f 500,00. Alle aandelen zijn aan toonder.

Geplaats f 100.000,00 preferente en f 200.000,– gewonen aandelen.

Doel van de onderneming: 1/  Het inkopen van melk, het zuivel bereiden, het steriliseren der melk en het drijven van handel van zuivelproducten. 2/ De exploitatie en verkoop  van de door de heren Jas en Henny ingebrachte patenten.3/  De oprichting en exploitatie van de fabrieken tot de doeleinden hierboven vermeld.

Failliet 27 mei 1895.                    NLH0002a

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie