De Erve H. de Jong , 30 april 1931, aandeel, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1931
Soort aandeel
Categorie Voeding
Coupure f 1000,00
Stuknummer 318

 de-erve-h-de-jong-aand

Opgericht 17 december 1930. Maatschappelijk kapitaal f 2 miljoen, verdeeld in 1960 aandelen en 40 preferente aandelen elk á f 1000,00. Aandeel op naam van A.G. Schoute. Productie gestopt in 1957.

Oorspronkelijk cementmolen, daarna schelpzandmolen en tenslotte cacao-molen. Windbrief afgegeven aan Jan Waligsz. op 20 februari 1767. In 1804 verkocht als schelpzandmolen. In 1809 kocht Hendrik de Jong uit Schermerhorn de schelpzandmolen en ging hijzelf blauwsel en potas malen.
Tot 1843 heeft “De Zaanstroom” ook nog dienst gedaan als blauwsel- en specerijenmolen. Nadien begon Dirk Schoute er cacao mee te malen en deze nieuwe bedrijvigheid zou in de komende jaren grote opgang maken. De stoomkracht deed bij de molen in 1872 haar intrede, toen de molen gezelschap kreeg van een stoommachine van 8 PK. Tot 1886 heeft de Erve de Weduwe H. de Jong haar bedrijf met de molen uitgeoefend.

Hij is omstreeks 1887 gesloopt. De molen heeft gestaan nabij en ten oosten van de Watering, ten zuiden van het Krommenieërpad. In 1884 heeft de firma Erven H. de Jong te Wormerveer een cacaofabriek opgericht die de molennaam “De Zaanstroom” droeg. Deze fabriek heeft gestaan tussen Kerkstraat en Evertsenstraat en vormde de basis voor een groot industriecomplex dat de panden Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Java, Sumatra en West-Indië zou omvatten. In 1930 legde een grote brand nagenoeg al deze panden in de as.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie