Coöperatieve Broodbakkerij, Inkoop- en Verbruiksvereeniging Politie-Coöperatie Werkt en Waakt, 16 augustus 1919, 6% obligatie, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1919
Soort obligatie
Categorie Voeding
Coupure f 100,00
Stuknummer 90

 ccopbroodbakkerij-werkt-en-waakt-obl-1919

Opgericht 26 juli 1915.

6% obligatie-lening groot f 20.000,00 verdeeld in 100 obligaties á f 50,00 en 100 obligaties á f 100,00 en 20 obligaties á f 250,00. Aflosbaar binnen 10 jaar.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie