Coöp. Vereniging Coöp Melkinrichting en Melkproductenfabriek Winschoten e.o., 1 januari 1958, 5% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1958
Soort obligatie
Categorie Voeding
Coupure f 1000,00
Stuknummer 244

 coop-melkinrichting-winschoten-5-obl-19581

Opgericht 3 januari 1953.

Na de oorlog kwam de melkaanvoer geleidelijk weer op gang, ondanks de concurrentie van de Leijmpf, die in 1946 in Sappemeer een vestiging stichtte. De heer Kornelis ging na een diensttijd van 40 jaar in 1952 met pensioen en werd opgevolgd door H. Postma, tot die tijd direkteur van de coöp.  zuivelfabriek „De Vlijt” in Rouveen. Zijn opdracht was tweeledig en wel enerzijds de ombouw tot een echte coöperatie, anderzijds het bedrijf aan te passen en te moderniseren. Het eerste deel van de opdracht kwam formeel tot stand op 3 januari 1953. Toen werd de Coöp. Melkinrichting en Melkproductenfabriek „Winschoten e.o.”, afgekort C.M.M., in het leven geroepen. Deze C.M.M. werd ook eigenaresse van de N.V. Oldambster Zuivelfabriek en Melkinrichting, afgekort O.Z.M.I, die overigens wel bleef voortbestaan.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie