Christelijke Coöperatieve Brood-Bakkerij en Verbruiksvereeniging Ons Beginsel, 15 april 1920, 5% obligatie, f 250,00

Kerngegevens

Jaar 1920
Soort obligatie
Categorie Voeding
Coupure f 250,00
Stuknummer 054

 chr-coop-brood-bakkerij-obl-1920

Opgericht 29 janauari 1920.

5% obligatielening groot f 25.000,00, verdeeld in 130 obligaties, waarvan 80 stuks f 250,00 en 50 stuks van f 100,00.
Obligatie ondertekend met 3 originele handtekeningen van het bestuur Voorzitter Duringhof.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie