Cacao- en Chocoladefabriek voorheen J. Pette Hz. 3de serie, 1 december 1925, 6% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1925
Soort obligatie
Categorie Voeding
Coupure f 1000,00
Stuknummer 092

cacao-en-chocoladefabriek-vh-j-pette-hz-obl-1925

Opgericht 25 juni 1903. 6% obligatielening 3de serie groot f 200.000,00.

Op 25 mei 1937 werd het faillissement uitgesproken. De firma Boon nam het bedrijf en ook een groot deel van het personeel over. Tot midden jaren vijftig werden er nog producten onder de naam Pette verkocht.

Voor de geschiedenis zie bijgaande site; http://www.pette.nl/geschiedenis.htm


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie