Cacao- en Chocoladefabriek Pette blankette, 1935, bewijs van tweede preferente aandeel, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1935
Soort aandeel
Categorie Voeding
Coupure f 1000,00
Stuknummer 2134

cacao-en-chocoladefabriek-pette-pref-aand

Opgericht 19 oktober 1915, gewijzigd bij akte van 4 december 1934. Maatschappelijk kapitaal f 700.000,00.

De onderneming telde op haar hoogtepunt in 1930 vierhonderd man fabriekspersoneel en 35 man op kantoor en vertegenwoordigers, bezat een eigen sportvereniging. Door de crisisjaren van de jaren dertig  werd het steeds moeilijker om de bedrijfsfinanciering rond te krijgen. De afzet van producten daalde dramatisch en men maakte de onherstelbare fout om te bezuinigen op grondstoffen. Hoewel men de fout herstelde, het bedrijf reorganiseerde en nieuwe 1e en 2e preferente aandelen (1935) uitgaf: het was te laat.  Op 25 mei 1937 werd het faillissement uitgesproken.

Op 2 juli 1937 nam de grote concurrent in Wormerveer: firma Promena Boon & Comp (bekend van de “koetjesrepen”)  het bedrijf  en ook een groot deel van het personeel over. Deze maatschappij had door een grote brand in 1933 bijna al haar fabrieksgebouwen verloren en hervatte de productie in de Pette fabrieken snel. Tot midden jaren vijftig werden er nog producten onder de naam Pette verkocht.

Voor de geschiedenis zie bijgaande site;http://www.pette.nl/geschiedenis.htm


De Erve H. de Jong, 30 april 1931, 5% obligatie, f 1000,00