Weekblad Volksbelang, 1 april 1889, aandeel, f 50,00

Kerngegevens

Jaar 1889
Soort aandeel
Categorie Overige
Coupure f 50,00
Stuknummer 59

weekblad-volksbelang-obligatie

Lening groot f 5.000,00  tegen een rente van hoogstens 3% en afgegeven stukken van f 50,00 en halve aandelen van f 25,00.


Stichting Groen voor Alecto te Leiderdorp, 1 juni 1989, obligatie, f 50,00