Zeebad Hindeloopen, 14 augustus 1913, aandeel serie elf, f 10,00

Kerngegevens

Jaar 1913
Soort aandeel
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 10,00
Stuknummer 79

zeebad-hindeloopen

Opgericht 16 februari 1913, Kapitaal f 24.000,00, verdeel in 20 series, elk van 120 aandelen ieder groot f 10,00.

voor foto’s van het palviljoen;

http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/hindeloopen/p10749-hindeloopen-2c-paviljoen-zeebad-1913.html


Schroef Stoomboot Hindeloopen, oktober 1867, reeder-cedul, st 1/100