Aardewerkfabriek Holland, 22 juli 1918, 5% obligatie, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1918
Soort obligatie
Categorie Overige
Coupure f 500,00
Stuknummer 22

f-aardewerkfabriek-holland1

Opgericht 2 juni 1913. 5% Obligatielening groot f 50.000,00 verdeeld over 100 obligaties elk f 500,00.

Bij de directie is het stuk ondertekend door de heer Van der Well oprichter van de Spar in Zoetermeer.


Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Hazerswoude, 17 augustus 1989, obligatie, f 50,00