Waterschap Eernewoude c.a. ,1 november 1930, 4% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1930
Soort obligatie
Categorie Lagere Overheden
Coupure f 1000,00
Stuknummer 755

Waterschap in de gemeente Tietjerksteradeel en Smallingerland,4% obligatie geldlening groot f 765.000,00.

Op 1 januari 1970 is het waterschap gevoegd bij Sud-Winninghe en in 1972 werd het toegevoegd aan het waterschap De Walden en in 1997 naar Lauwerswalden.

In 1976 waren er nog slechts 11 waterschappen. In 1997 werd dit aantal

teruggebracht tot 5. Deze fuseerde in 2004 met het Wetterskip Fryslan, dat nu het grootste waterschap van Nederland is. Het enige andere waterschap in Friesland is ” Blije Buitendijks” in de gemeente Ferwerderadeel.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetterskip_Frysl%C3%A2n


Waterschap Eernewoude c.a., 1 januari 1919, 5% obligatie, f 1000,00