Nederlandsche Kabelfabriek, 24 juli 1942, certificaat van Adm. – Kntr., f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1942
Soort Certificaat
Categorie Metaal
Coupure f 100,00
Stuknummer 8207

In 1913 werd er een fabriek opgericht aan de Schie in Delft, dit door o.a. C. von Lindern was een directeur in ruste van een touwslagerij en Ir. A.G. Bosman ( president-commissaris) en directeur bij de Vereenigde Touwfabrieken (Verto).

Certificaat is uitgegeven door het: Administratie-Kantoor van Aandelen in Vennootschappen en in Binnen- en Buitenlandsche Leeningen te Amsterdam, dit met als onderpand de bij de Kas-Vereeniging gedeponeerde aandelen van N.K.F. te Delft.

Op 1 augustus 1958 werd tot fusie besloten met de Hollandsche Draad- en Kabelfabriek. Beging april 1970 werd de naam gewijzigd in NKF Groep en op 6 april 1970 zijn ze overgenomen door Philips Gloeilampenfabrieken.

meer over NKF : http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Kabelfabriek


Nederlandsche Kabelfabriek, 14 december 1928, certificaat van Adm. – Kntr., f 100,00