Algemeene Kunstzijde Unie, 22 augustus 1929, aandeel, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1929
Soort aandeel
Categorie Overige
Coupure f 1000,00
Stuknummer 057612

aku-aandeel-1929

Opgericht onder de naam Nederlandsche Kunstzijdefabriek op 8 mei 1911.

Aandeel ondertekend door directeur Dr. Jacques Coenraad Hartogs (1879-1932), deze was ook de oprichter van de Kunstzijdefabriek met een startkapitaal van f 240.000,00

In 1962 fuseerden Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie en Ketjen tot Koninklijke Zout Ketjen. In 1967 fuseerden Koninklijke Zout Ketjen  en     Koninklijke Zwanenberg Organon tot Koninklijke Zout Organon. In 1969 fuseerde de Algemene Kunstzijde Unie (AKU), een Nederlands-Duitse fabrikant van kunstvezels, met Koninklijke Zout Organon, actief in onder andere chemie, geneesmiddelen en verf.  In 2008 werd Akzo Nobel omgedoopt tot AkzoNobel.

meer over AkzoNobel zie wikipedia;  http://nl.wikipedia.org/wiki/AkzoNobel#Geschiedenis

ook in collectie boek: Nieuwe tijden Nieuwe schakels  -Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan in 1961.

Tags:

Christelijke Coöperatieve Brood-Bakkerij en Verbruiksvereeniging Ons Beginsel, 15 april 1920, 5% obligatie, f 250,00