De Hollandsche Kaascompagnie, 13 juli 1913, aandeel, f 250,00

Kerngegevens

Jaar 1913
Soort aandeel
Categorie Voeding
Coupure f 250,00
Stuknummer serie 5 no 17

Opgericht 16 mei 1909.
Aandeel ondertekend door de directeuren. W.R. Ferwerda en A.J. Stikel.
Doel: De voortzetting der zaken onder de firma Merz Kaashandel tot nu toe gedreven en bestaande in de koopen, verkopen en voor handel duurzaam maken van kaas
Maatschappelijk Kapitaal: aanvankelijk f 25.000,00 in 5 series van 20 aandelen van f 250,00, in 1914 gebracht op f 100.000,00. Geplaatst f 25.000,00. stuks 100 aandelen.
De maatschappij is in 1922 in liquidatie getreden.
NL H 0495

Tags:

Hollandsche Electrische-Spoorweg-Maatschappij, 1 juli 1898, 4% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1898
Soort obligatie
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 1303
Tags:

Electrische Tramweg-Maatschappij Zandvoort, mei 1882, aandeel, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1882
Soort aandeel
Categorie Spoorwegen
Coupure f 100,00
Stuknummer 067

Volgende pagina »