Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, 23 oktober 1899, 4% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1899
Soort obligatie
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 0268

SJS

Opgericht 28 september 1881.

Obligatie ondertekend door de directeur J.D. Donker Duyvis.

Obligatielening groot f 1,5 miljoen van 1899. Aflossingen á pari zou geschieden door jaarlijkse uitlotingen te beginnen in 1901 met f 3000,00 en de laatste aflossing in 1980 van f 60.000,00. In 1951 is er een nieuwe surséance -akkoord gesloten staat vermeld op de achterzijde van de talon

De Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij kreeg in 1881 de concessie voor het bouwen van een Light Railway (“tram”) tussen Juwana en Samarang. Het was de eerste van de 15 tram-bedrijven in Java. De lijnen fungeerde ook als aanvoer voor de hoofdlijnen. Deze trams zijn gebouwd volgens bepaalde normen, sommige lijnen werden later zelfs opgewaardeerd tot belangrijkste spoorweg-lijn.

De spoorlijnen lagen in Noord-West en centraal Java. In 1939 was het lijnen net 417 km.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie