Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, mei 1909, aandeel, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1909
Soort aandeel
Categorie Spoorwegen
Coupure f 500,00
Stuknummer 0492

noord-zuid-hollandsche-tramweg-mij-aand-1909

NZHTM

Voorganger was de Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg-Maatschappij opgericht 2 juni 1880.

Op 11 maart 1909 wordt de naam gewijzigd in Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij (NZHTM) en de zetel verplaatst naar Amsterdam. Op 17 oktober 1932 opnieuw verplaatst nu naar Haarlem. Vanaf 1932 begint de NZH met busvervoer.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie