Nederlandsche Spoorwegen, 15 december 1955, 3,5% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1955
Soort obligatie
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 18748

 ns-obligatie-1955

NS  Opgericht 2 augustus 1937.

Doel van de onderneming; Het aanleggen en exploiteren van spoorwegen en tramwegen. Op de obligatie een afbeelding van een Elok 1200 met enkele stalen rijtuigen, ondertekend door de toenmalige President directeur ir. F.Q. den Hollander.

Voor meer historie zie site wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Spoorwegen

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie