Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij, 1 maart 1901, obligatie f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1901
Soort obligatie
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 014

nederlandsche-buurtspoorweg-mij-obl-1901

NBM opgericht 14 december 1900, als aparte zelfstandige dochter- onderneming van de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS). 4% obligatie-lening met een looptijd van 65 jaar tot 1966.

De NBM legde in 1901 een lokaalspoorweg aan tussen Bilthoven en Zeist. In 1927 nam de NBM de Ooster Stoomtram-Maatschappij (OSM) over en daarmee de elektrische tramlijnen Utrecht-Zeist (normaalspoor) en Amersfoort-Zeist-Rhenen-Arnhem. Deze lijnen werden in 1937 (Rhenen-Arnhem) en in 1949 de overige lijnen opgeheven en door busdiensten vervangen.

In 1944 werd de Gooische Tramweg-Maatschappij (GoTM) overgenomen. De laatste stoomtramdiensten in het Gooi werden in 1947 beëindigd. Van 1949 tot 1973 exploiteerde de NBM busdiensten. Op 25 maart 1952 is de naam gewijzigd naar Nederlandse Buurtvervoer Mij N.V. In 1973 fuseerde de NBM met Maarse & Kroon (MK) tot Centraal Nederland.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie