Modjokerto Stoomtram-Maatschappij, 1 januari 1906, 4% cumulatief preferent aandeel, f 250,00

Kerngegevens

Jaar 1906
Soort aandeel
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 1186

MSM

Opgericht 26 oktober 1896. Kapitaal f 1,5 miljoen verdeeld in 3000 aandelen van f 1000,00.  Kapitaal ingevolge besluit der Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 november 1905 naar f 1,8 miljoen, verdeeld in 1500 gewone aandelen elk f 800,00 en 2400  4% Cumulatief Preferente Aandelen elk f 250,00. Activiteiten in Nederlands-Indië op het eiland Java .

Het doel was; Verkrijgen, aanleggen en exploiteren van spoor- en tramwegen en andere vervoermiddelen met mechanische beweegkracht, bestemd voor algemeen verkeer in Indonesië.

Zowel de gewone aandelen als de 4% cpa kwamen op 2 december 1969 uit de prijscourant te vervallen. De vennootschap is op 18 december 1970 in liquidatie getreden. Beide aandelen zijn waardeloos te achten.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie