Madoera Stoomtram Maatschappij, 1 september 1897, aandeel, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1897
Soort aandeel
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 2432

MT

Opgericht 2 juni 1897. Kapitaal f  3 miljoen en bij besluit der Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 1904 in deze gewijzigd naar f 6.050.000,– Verdeeld in 3000 gewone aandelen elk groot f 900,00 en 3350 Preferente aandelen elk groot f 1000,00. Aandelen zijn ondertekend door de directeur M. Tromp.

In totaal bedroeg de lengte van het tramwegnet over Madoera 142 kilometer. Bij de oprichting was men ervan uitgegaan dat het transport van zout een belangrijke inkomstenbron voor de maatschappij zou vormen.  Tot de gouverneur-generaal werd het verzoek gericht om de zoutentrepôts zoveel mogelijk bij de haltes van de stoomtram te bouwen. De maatschappij hoopte na het gereedkomen van de lijn het vervoer te krijgen van de zoutvoorraden, die vanuit Sampang en Soemenep naar de oostelijke residenties van Java werden vervoerd. Bij de eerste publieke aanbesteding van het zoutvervoer bleek echter dat de tramweg niet met het inlands vervoer kon concurreren. Later kreeg de tram wel enig zout te vervoeren, maar personen-, vee- en goederenvervoer zouden toch de hoofdinkomsten van de maatschappij vormen.

Op 23 juni 1950 ontving de V.N.I.S.T.M. ( Vereniging van Nederlandsche –  Indiche (Indonesische) Spoor en Tramwegmaatschappijen)    bericht dat een commissie zou worden benoemd die aan de minister verslag moest uitbrengen over de overnamebedragen en de betalingsvoorwaarden. In 1966, toen de diplomatieke verhoudingen met Indonesië genormaliseerd waren, werden de onderhandelingen over de schadevergoedingen voortgezet. Nederland zou de schadeclaims beoordelen. Toen in 1970 tenslotte bekend was welk bedrag uitgekeerd zou worden werd besloten tot liquidatie van de bedrijven verenigd in de V.N.I.S.T.M.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie