Hollandsche Electrische-Spoorweg-Maatschappij, 1 juli 1898, 4% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1898
Soort obligatie
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 1303


HESM Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij
Opgericht 6 mei 1898. Maatschappelijk Kapitaal: f 1.500.000,00 , verdeeld in 1500 aandelen op naam, elk groot ƒ 1000,-. Alle geplaatst. In 1898 is uitgegeven een 4% obligatielening ƒ 1.500.000,-, nom. ƒ 1000,-, coupon 2/1-1/7, looptijd 50 jaar.
Obligatie ondertekend door W. Verweij Azn. Lid van de raad van beheer.
Doel van de onderneming;
Het aanleggen en exploiteren van: a. den locaalspoorweg van Amsterdam naar Haarlem, overeenkomstig de concessie van 16 November 1897; b. andere spoor- of tramwegen; 2e het exploiteren van aan anderen toebehoorende vervoermiddelen in Nederland en aangrenzende landen.
Besluit tot liquidatie d.d. 29-10-1935. H.IJ.S.M. koopt helft van de lijnen voor ƒ 1.000.000,-.

Meer over deze onderneming op de wikipedia site; http://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandsche_IJzeren_Spoorweg-Maatschappij

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie