Electrische Tramweg-Maatschappij Zandvoort, mei 1882, aandeel, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1882
Soort aandeel
Categorie Spoorwegen
Coupure f 100,00
Stuknummer 067

ETMZ werd opgericht 10 februari 1882

Maatschappelijk kapitaal f 75.000,00

Over de in 1882 gereedgekomen Kostverlorenstraatweg werd door de NV Elektrische Tramweg Maatschappij Zandvoor begonnen met de exploitatie van een elektrische tramverbinding tussen de Passage bij het station en het terrein Kostverloren, de eerste Elektrische tram in Nederland.

In een op 27 juni 1884 te Amsterdam gehouden aandeelhoudersver-gadering van de ETMZ werd het besluit goedgekeurd de naam van de vennootschap te wijzigen in TMZ Tramweg-Maatschappij Zandvoort en enige wijzigingen aan te brengen om de akte van oprichting van de ETMZ. zonder overigens deze maatschappij te liquideren,waardoor er in feite twee tramwegbedrijven waren.

Meer informatie over deze onderneming ;
http://www23.us.archive.org/stream/GOZ-PDF-H00104/H00104_djvu.txt


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie