Deli-Spoorweg-Maatschappij, 1 juli 1919, aandeel, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1919
Soort aandeel
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 10658

Opgericht 28 juni 1883. Kapitaal f 2.600.000,00.  Kapitaal op 1 juli 1919          f 20 miljoen.

Het doel der vennootschap is het aanleggen en exploiteren van een spoorweg, lopende van de ankerplaats aan de Belawan ( een spoorwegstation in de Indonesische provincie Noord Sumatra). over Medan naar Deli Toewa, met een zijtak van Medan naar Timbang Langkat, waarvoor aan de Deli-maatschappij concessie is verleend. De bouwperiode was van 1886 tot en met 1937, de lengte in 1939 bedroeg 554 km. De lijn diende de belangrijke rubber- en tabak-producerende regio’s in Deli.

De DSM was de enige maatschappij die op Sumatra opereerde, naast lijnen die door de staat geëxploiteerd werden.

De maatschappij is op 26 november 1970 in liquidatie getreden. Op 31 december 1969 was het eigen vermogen geheel verloren, terwijl de verplichtingen tegenover de crediteuren niet meer volledig zouden kunnen worden gehonoreerd. Voor de aandeelhouders zijn de stukken op 10 februari 1970 uit de officiële notering vervallen en niets ter verdeling beschikbaar komen.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie