Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart-Maatschappij “Holland-Zuid-Afrika-Lijn”, 1 jul1 1920, aandeel, f 1000,00

Kerngegeven

Jaar 1920
Soort aandeel
Categorie Scheepvaart
Coupure f 1000,00
Stuknummer 00704

nederlandsche-zuid-afrikaanse-stoomvaart-mij-aand-1920

Opgericht 19 november 1919, In de sierrand van het aandeel staat een antilopenkop afgebeeld.

Oprichting van de N.V. Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart Maatschappij (de Holland-Zuid-Afrika Lijn) met een beginkapitaal van fl. 25.250.000.00, verdeeld in 25000 aandelen en 250 preferente aandelen. Bij de oprichting werden respectievelijk geplaats 5000 en 50 aandelen. De oprichting van deze nieuwe maatschappij kon plaatsvinden dankzij de grote belangstelling van enkele banken en de Nederlandsche Handel Maatschappij voor de handel op Zuid Afrika en het belang van het instellen van een regelmatige lijndienst tussen beide landen. In 1924 kwam er een einde aan de rijkssubsidie, de lijn werd geintegreerd in een gemeenschgappelijk Holland-Afrika-Lijn onder beheer van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij.

Meer informatie op;

http://www.vns-voe.nl/M02lijndAFR.html#LIJNDIENSTEN_

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie