Nederlandsch-Indische Droogdok-Maatschappij, december 1880, aandeel, f 150,00

Kerngegeven

Jaar 1880
Soort aandeel
Categorie Scheepvaart
Coupure f 150,00
Stuknummer 0158

nederlandsch-indische-droogdok-mij-aand

Opgericht 18 april 1873. Aandeel op naam van Andries Lodewijk Wurfbain.

De maatschappij zou blijkens de prospectus opgericht worden met het volgende doel;

1/ het leggen en exploiteren van een ijzeren droogdok bij de eilanden Middelburg en Amsterdam nabij Batavia. 2/ het oprichten op die eilanden  van etablissementen voor reparatie van schepen, benevens steenkolen- en goederenloodsen en verdere inrichtingen ten behoeve van de scheepvaart. 3/het leggen en exploiteren van een tweede dok van kleinere afmetingen te Soerabaya. In totaal was er f 2,4 miljoen nodig.

Uiterlijk 27 mei 1875  zou een der dokken moeten worden opgeleverd. Op 21 oktober 1874 tijdens het transport sloeg dit dok in een hevige storm van zijn ankers en strandde op de rotsen. Het was een wrak geworden en er kon niet op tijd worden geleverd.

Tot overmaat van ramp zonk in augustus 1878, door onkunde van de aannemer het grootste dok. Het kleinste dok kwam na november 1879 klaar.

 Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 19 januari 1884 in Amsterdam plaats vond, werd tot ontbinding van de vennootschap besloten. De dokken hebben geen diensten gedaan.

Tags:

Reacties - 1 reactie

 1. Beste Ton,

  Ik heb onderstaande tekst een keer overgenomen uit een boek. Zet de info erbij. Ga zo door met je site!

  Groet,
  Jaap-Jan

  In 1871 vroeg A.G. Bosch toestemming voor een concessie voor een 4.000 ton droogdok in Tandjung Priok (haven Batavia) en een 2000 ton droogdok in Soerabaja. Concessie werd verleent op 24 mei 1872. De emissie was geen succes, slechts op een kwart van de geplande f 800.000 werd ingeschreven. Prins Hendrik nam f 50.000 en was tevens beschermheer, de NHM f 100.000 en Stoomvaart Mij.Nederland nam slechts f 25.000 van de aandelen. De ondernmening begon meteen met flinke tegenslagen. Zo zonk het eerste droogdok in 1878, nog voordat er één schip gerepareerd was. Het moest als verloren worden beschouwd omdat het niet lukte om het weer naar boven te halen. Het kapitaal werd in 1880 aangepast. De aandelen werden afgestempeld tot f 150. De obligatiehouders kregen alleen rente als er winst gemaakt werd. Een 2000 ton dok kwam in 1881 in gebruik, maar bleek al in 1882 niet aan de eisen te voldoen. Toch vonden enige schepen hun weg naar dit dok tot de uitbasting van Krakatau in 1884 het dok onherstelbaar beschadigde. De Mij.werd in 1884 ontbonden. De concessie kwam in handen van NV Maatschappij tot Exploitatie van Droogdokken en reparatiewerven in Nederlandsch Indie.

  Comment by jaap-jan ursem - 20 november 2009 om 00:38

Geef een reactie