Lobithsche Scheepsbouw-Maatschappij voorheen Gebroeders Bodewes, 8% cumulatief Preferent winstdelend aandeel, f 500,00

Kerngegeven

Jaar 1921
Soort aandeel
Categorie Scheepvaart
Coupure f 500,00
Stuknummer 0631

lobithsche-scheepsbouw-mij-vh-gebr-bodewes-8-cpwa

Opgericht 16 september 1918, Kapitaal f 500.000,00 en in 1921 f 2 miljoen, waarvan f 1 miljoen 8% cum. pref. winstdelende aandelen.

De firma Gebroeders Bodewes bestond sinds 1889 en had zich toegelegd op de bouw van riviervaartuigen. In de oorlog (1914-1918) begon men ook zeeschepen te bouwen. Zo bouwde men onder andere de “Astrea” en de “Carna” in opdracht van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Op 1 juni 1918 werd men overgenomen door de Lobithsche Scheepsbouwmaatschappij. De nieuwe maatschappij ging zich toeleggen op de bouw van zee- en rijnschepen. Nadat in 1923 slechts twee schepen van de maatschappij van stapel gelopen waren werd op 17 februari besloten om het bedrijf stop te zetten en het nog aanwezige personeel te ontslaan. In 1926 heeft de maatschappij in de verkoop gestaan, daarna is besloten tot liquidatie. In april en mei 1927 zijn de bezittingen geveild.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie