Koninklijke Hollandsche Lloyd serie D, 19 november 1932, aandeel, f 12,50

Kerngegeven

Jaar 1932
Soort aandeel
Categorie Scheepvaart
Coupure f 12,50
Stuknummer 03553

koninklijke-hollandsche-lloyd-serie-d-1932

Opgericht 15 januari 1908.

De formele geschiedenis van de KHL als vennootschap valt in drie perioden uiteen: 

1/NV Zuid-Amerika Lijn (ZAL), de rechtsvoorganger (1899-1908);

2/NV Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) zelf (1908-1936);

3/NV tot voortzetting van den Koninklijken Hollandschen Lloyd (1936-1981), welke laatste in het spraakgebruik gewoon als KHL bleef aangeduid.

Op 10 juli 1899 werd in Amsterdam de Zuid-Amerika Lijn (ZAL) opgericht. Diverse tegenvallers en zware concurrentie brachten het bedrijf in moeilijkheden. Op initiatief en met steun van de Nederlandsche Handel-Maatschappij werd dit opgelost door een geheel nieuwe maar financieel sterkere vennootschap te beginnen die alle activiteiten van de Zuid-Amerika Lijn zou overnemen. Dit was de NV Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL), die op 15 januari 1908 werd opgericht.

In de jaren dertig kreeg ook de KHL het erg moeilijk en op 15 mei 1935 moest surseance van betaling worden aangevraagd. Wederom werd een nieuwe vennootschap in het leven geroepen, nu door WM. H. Müller & Co te Rotterdam en de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij (KNSM) te Amsterdam. Deze vennootschap werd op 30 november 1936 opgericht onder de naam NV tot voortzetting van den Koninklijken Hollandsche Lloyd. De directie van de vennootschap was in handen van Wm.H. Müller & Co.

Op 1 juli 1970 trok Wm.H. Müller & Co zich uit de scheepvaart terug en verkocht men de KHL aan de KNSM, die de maatschappij als een afzonderlijke eenheid binnen het bedrijf liet bestaan. Als onderdeel van de KNSM werd de KHL in 1981 overgenomen door Nedlloyd.

Het huidige Lloyd Hotel; http://www.jordaanweb.nl/IJoevers/HTML/lloyd.htm

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie