Hollandsche Stoomboot Maatschappij, mei 1934, restantbewijs, f 30,00

Kerngegeven

Jaar 1934
Soort aandeel
Categorie Scheepvaart
Coupure st 1
Stuknummer 1131

hollandsche-stoomboot-maatschappij-restantbewijs-1934

De N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij werd in 1885 opgericht door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Bijna 90 jaar heeft HSM vanuit Amsterdam lijndiensten onderhouden naar het Verenigd Koninkrijk. Later is het werkterrein nog uitgebreid met Ierland, West-Afrika, de Faroer Eilanden en IJsland. De stroom- en kustboten waren jarenlang een bekende verschijning in de Amsterdamse haven. In 1959 werd de HSM overgenomen door de Stoomvaart Maatschappij Nederland en bij de grote fusie, in 1970 werd de HSM een werkmaatschappij van de Nederlandsche Scheepvaart Unie (NSU). Als onderdeel van een groot scheepvaartconcern kon de HSM het desondanks niet meer bolwerken. In maart 1974 nam de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij ( KNSM )  enkele lijnen over van de geliquideerde HSM.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie