Eerste Urker Stoombootmaatschappij Urks Belang, 16 juli 1915, aandeel, f 50,00

Kerngegeven

Jaar 1915
Soort aandeel
Categorie Scheepvaart
Coupure f 50,00
Stuknummer 45

eerste-urker-stoombootmaatschappij-urks-belang-aand-1915

Opgericht 16 juli 1915. Maatschappelijk kapitaal f 20.000,00.

Nadat in 1914 de directeuren van de Kamper Stoomboot Maatschappij ruzie kregen stichtte één van hen met hulp van Urker notabelen de N.V. Eerste Urker Stoombootmaatschappij “URKS BELANG” op. De naam van de onderneming drukte duidelijk een filosofie uit: een eigen verbinding met de wal van en voor Urkers. Op 15 mei 1915 werd de dienst begonnen met het stoomschip Eiland Urk, dat op de trajecten Kampen-Urk en Urk-Enkhuizen voer. In de loop de jaren werd de vloot uitgebreid. Het recht van post-vervoer en de bijbehorende rijkssubsidie werden overgenomen van de Kamper Stoomboot Maatschappij.

In 1934 nam de rederij het initiatief Urk voorgoed uit het isoloment te halen. Met de KLM sloot zij een overeenkomst waarbij de luchtvaart-maatschappij zich verplichtte om in de wintermaanden, wanneer de schepen niet meer door het ijs konden varen, drie maal per week post, passagiers en vracht per vliegtuig naar Urk te vliegen. Het vliegveld van Urk bestond uit een weiland van 300 x 200 m. Toen in december 1938 een van de schepen in het ijs vast zat, werd de post van boord gehaald om door de KLM naar Urk te worden gevlogen. Het vliegtuig vloog echter zo laag over de menigte heen, dat een jongen door de staart werd geraakt en overleed.

Daarna vertrouwde men weer op de beroemde Urker ijs vlet voor contact met de wal in de wintermaanden. Het droogleggen van de Noord-Oost Polder had voor de bootdienst verstrekkende gevolgen, Tijdens de tweede wereldoorlog, toen de polder al klaar was, maar nog geen vervoer met de autobus kende, bleef de boot naar Kampen varen.

In 1948 kon Urk over de weg worden bereikt. De de dienst op Kampen werd gestaakt op Enkhuizen bleef bestaan, maar floreerde niet meer. De rederij werd in 1959 geliquideerd. De roerende en onroerende goederen werden verkocht.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie