Droogdok-Maatschappij Tandjong Priok, 31 augustus 1891, oprichtersrecht, st 1

Kerngegeven

Jaar 1891
Soort aandeel
Categorie Scheepvaart
Coupure st 1
Stuknummer 096

droogdok-mij-tandjong-priok-oprichtersbewijs

Opgericht 12 mei 1891. Maatschappelijk kapitaal f 1 miljoen verdeeld in twee series, elk groot f 500.000,00. Tevens zijn er 240 oprichtersrechten uitgegeven.

Doel: De exploitatie in Indonesië van scheepsbouw- en reparatiewerven, constructiewerkplaatsen en gelegenheden tot het droogzetten van schepen, hetzij de vennootschap deze in eigendom heeft of op andere wijze daarover beschikt.

Tandjong Priok was bedoeld als reparatiewerf voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) in Nederlands-Indië.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie