De Vlaardingsche Stoomboot-Maatschappij, 1 november 1916, aandeel, f 260,00

Kerngegeven

Jaar 1916
Soort aandeel
Categorie Scheepvaart
Coupure f 260,00
Stuknummer 52

de-vlaardingsche-stoomboot-maatschappij-aand-1916

Opgericht 13 juni 1868. Maatschappelijk kapitaal f 65.000,00, verdeeld in 250 aandelen elk groot f 260,00.

De Vlaardingsche Stoomboot-Maatschappij (VSM) had sedert 1890 een nauwe relatie met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM), die zo beoogde vervoer tot zich te trekken vanuit de Zuid-Hollandse Eilanden. Na aanleg van de tramwegen der Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) heeft VSM getracht deze te beconcurreren in samenwerking met HIJSM, wat goed ging tot de energiecrisis van 1916 (HIJSM verstrekte risicodragend vermogen door middel van op haar naam gestelde VSM-aandelen). In 1918 trok HIJSM zich terug op grond van regeringsprioriteiten in het landelijk vervoerssysteem en daarna vond VSM onderdak bij de RTM. RTM heeft pas in 1935/36 de exploitatie van de bootdiensten Rotterdam-Zierikzee en Rotterdam-Middelharnis bij VSM ondergebracht. De diensten en schepen werden geen eigendom van VSM. De vennootschap is in 1985 geliquideerd.

tekst; Willem J.J. Boot.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie