Nederlandsche Tramweg-Maatschappij blankette, mei 1880, aandeel, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1880
Soort aandeel
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer


NTM was tussen 1880 en 1956 verantwoordelijk voor het aanleggen, exploiteren en onderhouden van de tramlijnen die in Friesland hebben gelegen. Ondanks de naam is dit trambedrijf uitsluitend in Friesland en aangrenzende delen van Groningen, Drenthe en Overijssel actief geweest.

De NTM werd opgericht 24 april 1880. Tussen 1907 en 1913 en na 1930 was de NTM gevestigd te Heerenveen. Wat er nog in 1956 restte is overgedragen aan de NS die de laatste (goederen) tramlijn in 1985 sloot.

Tags:

Gemeente Boskoop, 1 april 1958, 4,25% obligatie, f 100,00

Jaar 1958
Soort obligatie
Categorie Lagere Overheden
Coupure f 100,00
Stuknummer B0195

Tags:

Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk, 1 januari 1894, 4,5% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1894
Soort obligatie
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 37
Tags:

« Vorige paginaVolgende pagina »