Gemeenschappelijk Bezit van aandeelen Philips’ Gloeilampenfabrieken, 9 mei 1969, st 1, f 10,00.

Kerngegevens

Jaar 1969
Soort aandeel
Categorie Overige
Coupure f 10,00
Stuknummer c0146703

In 1907 werd de NV Philips’ Metaalgloeilampenfabriek te Eindhoven opgericht, gevolgd op 29 augustus1912 door de oprichting van de NV Philips’ Gloeilampenfabrieken, waarvan Gerard en Anton Philips de eerste directeuren waren.
Het gemeenschappelijk bezit is opgericht in 1920, met het doel het kopen, alsmede het op andere wijze verkrijgen van aandelen Philips Gloeilampenfabrieken, het administreren of verkopen van die aandelen en voorts het verrichten van al die handelingen welke kunnen om de laatstvermelde vennootschap haar nationaal karakter te doen behouden.
Aandeel is ondertekend door leden van de raad van beheer; Dr. Ir. Th.P. Tromp en Ir. Frits J. Philips.

Per 14 mei 1954 werd de nominale waarde gebracht van f 1000,00 naar st 40 aand van f 25,00. In mei 1969 wijziging van de nominale waarde naar f 10,00; st 40 van f 25,00 is geworden st 100 van f 10,00. De naam werd op 29 mei 1991 gewijzigd naar Philips Electronics. De K(lassieke) stukken zijn per 25 november 1994 komen te vervallen. In 1998 naam gewijzigd van Philips Electronics N.V. naar nieuwe naam Koninklijke Philips Electronics N.V.

Meer over Philips zie bijgaande site http://nl.wikipedia.org/wiki/
Koninklijke_Philips_Electronics_N.V.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie