Bobel, 20 februari 1986, aandeel 1 x f 5,00

Kerngegevens

Jaar 1986
Soort aandeel
Categorie Overige
Coupure st 1
Stuknummer 000023

bobel-aandeel

De maatschappij is in 1986 omgezet in een beheersmaatschappij van belangen op financieel gebied. Tot de bedrijfsactiviteiten behoren het kopen van deelnemingen, het financieel reorganiseren en herstructureren van die deelnemingen en vervolgens het weer (gedeeltelijk) verkopen ervan. De Sasea-groep heeft een meerderheidsbelang. Met ingang van 11 oktober 1989 werd de notering geschorst. Bobel ging in 1992 failliet met een tekort van f 60 miljoen, nadat de onderneming al haar geld had uitgeleend aan de Zwitserse grootaandeelhouder Sasea, die het verspeelde bij de overname van de Amerikaanse filmstudio MGM. Het conglomeraat Sasea ging vervolgens in een wolk van fraude en malversaties zelf ook bankroet. De commissarissen van het failliete beursfonds Bobel betalen samen f 1 miljoen aan de curator om af te komen van verdere schadeclaims wegens wanbeleid. Commissarissen van Bobel waren onder meer voormalig topman Hans Kraaijeveld van Hemert van baggeraar Bos Kalis en ex-staatssecretaris van Financiën Adriaan Nooteboom. De ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof constateerde in 1997 dat twintig voormalige bestuurders en commissarissen in de periode 1985 tot 2 januari 1992 wanbeleid hadden gepleegd. De rechtere vernietigde ook de jaarrekeningen van Bobel van 1985 tot en met 1989.

bron: FEM Busines jaargang 6 nr 49  6-12-2003.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie