Nederlandsche Industrie-Maatschappij, september 1909, aandeel, 10 x f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1909
Soort aandeel
Categorie Metaal
Coupure f 1000,00
Stuknummer 3971/3980

nederlandsche-industrie-mij-aand

Opgericht 27 april 1908. Aandeel ondertekend door de directeur K. Moed. Maatschappelijk kapitaal f 500.000,00 verdeeld in aandelen op naam of aan toonder van f 100,00. Verzamelcoupure van st 10 van f 100,00 te zamen f 1000,00. Het aandeel van f 100,00 is splitsbaar in onderaandelen groot f 50,00, f 25,00 en f 10,00. Geplaatst f 131.385,00.

Doel van de onderneming was: Het vervaardigen en in de handel brengen van machinerie├źn en ijzerconstructies zoals locomobielen en werktuigen en machines voor den landbouw en zuivelbereiding. Het langs wettigen weg in toepassing brengen van alle oorbare middelen, welke het resultaat kunnen hebben, de verheffing onzer Hollansche industrie in het algemeen en van onze landbouwwerktuigen-industrie in het bijzonder.

De maatschappij is in 1925 in liquidatie getreden.  NLH 0206.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie