Mulder’s Fabriek van Rollend Materiaal en Landbouwmachines. specimen, 1 februari 1961, 5% converteerbare obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1961
Soort obligatie
Categorie Metaal
Coupure f 1000,00
Stuknummer geen

Opgericht 3 juli 1948.

Mulder Boskoop is een in 1922 opgericht metaalverwerkend bedrijf.

Activiteiten waren: het vervaardigen, verhandelen en repareren van machines, installaties, constructiewerk en rollend materieel voor bouwnijverheid, industrie, land- en tuinbouw.

De firma Mulder huurde 1n 1945 al de tentoonstellingshal in het Floragebouw op de Parklaan voor vijf jaar en in 1961 kregen zij de beschikking over het hele complex, waarvan zij sinds 1955 eigenaar was.

In verband met wijziging van de naam en de nominale waarde van Mulder’s Fabriek van Rollend Materieel (opgericht 3 juli 1948) naar Mulder Boskoop, Parklaan 2-6 te Boskoop ,werden de uitstaande aandeelbewijzen verwisseld. Uitsluitend de nieuwe stukken, gedateerd 25 september 1985 of later, zijn leverbaar/verhandelbaar.

In 1988 greep de familie Van Mook de macht bij Mulder Boskoop. Via investeringsmaatschappij Ten Have kreeg ze 44% van de aandelen in handen, plus de belangrijke prioriteitsaandelen en commissarisposities.

In 1992 werd Mulder Boskoop van haar sterke balans verlost. De familie Van Mook verkocht haar eigen staalbedrijf voor veel te veel geld aan Mulder Boskoop en de liquide middelen waren verdwenen. In 1997 houdt de familie Van Mook het voor gezien. De aandelen worden verkocht aan een drietal financiers.

Het spelletje begint opnieuw met de inbreng van de Vries Robbe Gevelbouw en de familie Van Mook die krijgt haar oude staalbedrijf voor een prikje mee. Het beursfonds krijgt de naam De Vries Robbe.

Specimen.

Ook in de collectie boek: Flora meer dan een gebouw van Gé Vaartjes.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie