Mulder-Vogem, 31 mei 1963, aandeel, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1963
Soort aandeel
Categorie Metaal
Coupure f 500,00
Stuknummer 0459

Op 8 juli 1966 zijn geïntroduceerd ter beurze van Amsterdam de aandelen van f 500,00 en f 100,00 nominaal ten volle delende in de resultaten voor 1966 en de 5,75% in gewone aandelen converteerbare obligatie 1965 van f 500,00.

Begin februari 1969 is Mulder-Vogem door de arrondissementsrechtbank te Haarlem failliet verklaard. Op 17 mei is de nominale waarde van de obligatie door middel van terugbetaling gebracht op f 472,00 (eerste faillissementsuitkering) en op 25 augustus 1981 is de nominale waarde teruggebracht naar f 380,08 (slotfaillissementsuitkering).


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie