J. Duiker en Co’s Fabriek van Apparaten en Werktuigen B, 5 juli 1961, aandeel, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1961
Soort aandeel
Categorie Metaal
Coupure f 500,00
Stuknummer 01195

duiker-cos-aand

N.V. opgericht 10 februari 1942 tot voortzetting van de industri√ęle sector van het Technisch Bureau J. Duiker van 1919, kwam in 1961 via een aandelenemissie naar de beurs.
Ingevolge het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 juli 1962 is de naam gewijzigd in Duiker Apparatenfabriek N.V., met fabrieken in Den Haag en Rijswijk.

Doel van de onderneming: Het vervaardigen van en de handel in apparaten en werktuigen op elektrotechnisch, stooktechnisch en ander gebied en voorts alles wat hiermede in de ruimste zin kan verband houden of daaraan bevordelijk kan zijn. Zij kan deelnemen in andere ondernemingen, die een gelijksoortig of aanverwant doel hebbben.

In november 1976 is ontslag aangevraagd voor 150 werknemers.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie