Constructiewerkplaatsen voorheen Du Croo & Brauns, 1 november 1917, 5% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1917
Soort obligatie
Categorie Metaal
Coupure f 1000,00
Stuknummer 481

Opgericht 24 november 1909. Maatschappelijk kapitaal f 500.000,–, in 1913 gebracht op f 1 miljoen, in 1916 naar f 3 miljoen, inclusief 25 stuks preferente aaandelen, in 1920 gebracht naar f 10 miljoen en in 1925 met een aandere indeling van 2400 nieuwe stukken ad f 200,–. Eerste Serie en doorlopend genummerd van 1 t/m 2400 en 9495 aandelen elk groot f 1000,00 gemerkt Tweede Serie en genummerd van1 t/m 9495 en de reeds genoemde 25 preferente aandelen op naam elk groot f 1000,00 en genummerd 1 t/m 25. Bij de oprichting zijn nog uitgegeven de in 1919 afgeloste oprichtings aandelen en 30 winstbewijzen. In 1917 is geplaats f 500.000,– 5% converteerbare obligatielening en in 1921 een 7% obligatielening.

In 1906 start de in Surabaja geboren ir. E.A. Ducroo in een eenvoudige loods te Amsterdam de bouw van smalspoormaterieel. In 1908 start hij een samenwerking met P.J.C. Brauns en de firmanaam veranderd in de N.V. Du Croo & Brauns. Later word de naam veranderd in Constructiewerkplaatsen, v/h Du Croo & Brauns. Producten als lorries en wagens worden onder de handelsnaam DUCROBRA aangeboden.

De in 1917 opgerichte dochtermaatschappij N.V. Machinefabriek Du Croo & Brauns te Weesp legt zich toe op de bouw van locomotieven. Veel materieel wordt naar Indie verscheept.

Op 22 juni 1923 is er een liquidatie besluit genomen bij Machinefabrieken Kalimas-Amsterdam, alle bezittingen, uitgezonderd de gebouwen en gronden zijn overgenomen door de N.V. Constructiewerkplaatsen v/h Du Croo & Brauns.
Het faillissement der maatschappij werd uitgesproken op 16 juli 1930.
NLH 270d

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie