Bolte & Gorter,4 januari 1950, Recepis, st 1

Kerngegevens

Jaar 1950
Soort aandeel
Categorie Metaal
Coupure f 1000,00
Stuknummer 497

bolte-gorter-recepis

Opgericht 5 februari 1917. Aandeel op naam van Jan Gorter, ingevolge besluit van de algemene vergadering gehouden op 8 november 1928 is het aandeel afgestempeld tot op f  700,00. Bij akte van 2 oktober 1937 (gewijzigd 6 november 1937) werd de vennootschap voortgezet als “Bolte & Gorter N.V.”. Op 4 mei 1949 werden de statuten gewijzigd. In 1950 wordt gesproken over een opslagplaats aan de Eendrachtskade.

Doel van de Commanditaire vennootschap op aandelen was: De voortzetting en uitbreiding der tot dusver door de firma’s Iz. Gorter en H. Bolte & Zn te Groningen gedreven handel in IJzer, IJzerwaren, Staal, Machinerieën, Kolen en aanverwante artikelen.

Blijkens bericht dd. 22 juni 1955 van Bolte & Gorter N.V. de N.V. IJzerhandel Gebr. van Campen en W.J. Stokvis Koninklijke Fabriek van Metaalwerken werd besloten tot een volledig doen samengaan. Als vorm daarvoor werd gekozen het oprichten van een overkoepelende maatschappij genaamd N.V. Verenigde Industrie- en Handelmaatschappij Vihamij, waarvan de aandelen werden uitgegeven tegen inbreng van de aandelen uit de drie vennootschappen.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie