Blom & Maters Machinefabriek, 22 januari 1982, 13% 20 jarige obligatie specimen, f 25,00

Kerngegevens

Jaar geen
Soort obligatie
Categorie metaal
Coupure f 25,00
Stuknummer 00000

Specimen.
Sinds 1830 zijn de firmanamen Blom en Van “t Riet heel bekende klanken in verband met de productie van allerhande gereedschappen op zuivelgebied en kuiperij-artikelen. In de jaren 1947 tot 1960 heeft de firma Blom zich ook toegelegd op de productie van oerdegelijke houten wasmachines, doch toen daarna door de opkomst van de elektrische wasautomaten, de houten wasmachine in diskrediet raakte, heeft deze firma zich gedeeltelijk gesplitst en presenteert zich toen als “Blom en Maters machinefabriek N.V. ” en was gevestigd aan de Dorpsstraat 117 hoek Aarlanderveenseweg te Aarlanderveen.

Na het faillissement is het bedrijf in 1994 door het Italiaanse Sasib groep in Sasib Bakery Holland onder gebracht en dit verenigt de failliet gegane bedrijven Machinefabriek Rijkaart en Mechanical Engineering Alphen/Machinefabriek Blom & Maters.

f 25,00 20 jarige obligatielening nr 00000
f 25,00 9% 20 jarige obligatielening 1977 verdeeld in 687 obligaties, genummerd 06001 t/m 06687 6 januari 1977
f 25,00 9% 20 jarige obligatielening 1978 verdeeld in 1420 obligaties, genummerd 06688 t/m 08107 12 januari 1978
f 25,00 10% 20 jarige obligatielening 1979 verdeeld in 1512 obligaties, genummerd 08108 t/m 09619 11 januari 1979
f 25,00 13% 20 jarige obligatielening 1980 verdeeld in 874 obligaties, genummerd 09620 t/m 10493 10 januari 1980
f 25,00 13% 20 jarige obligatielening 1982 verdeeld in 544 obligaties, genummerd 10494 t/m 11037 22 januari 1982
f 25,00 8% 20 jarige obligatielening 1983 verdeeld in 421 obligaties, genummerd 11038 t/m 11458 14 januari 1983

Obligaties op naam en in een register ingeschreven met aanduiding van het nummer en de naam en het adres van de houder.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie