Maatschappij tot Exploitatie van het Koffieland Sindoran, 31 maart 1897, preferent aandeel specimen, f 250,00

Kerngegevens

Jaar 1897
Soort aandeel
Categorie Overige
Coupure f 250,00
Stuknummer

mij-to-expl-koffieland-sindoran-6-cpa-spec

Opgericht 25 augustus 1894. Aandeel is preferent voor 6%.

Op 11-9-1885 (20-8-1885) wordt aan de ondernemer H(endrik) Veen Jr. in erfpacht uitgegeven het perceel Sindoran te Kakas Rembokan (Menado) groot 312 bouws (à 500 vierkanten roeden) voor het verbouwen van koffie (pachtschat per bouws per jaar ƒ 1,–).
In 1900 is de ondernemer de Maatschappij tot exploitatie van het koffieland “Sindoran”, en H(endrik) Veen Jr. de administrateur.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie