De Zuid-Hollandsche Bloembollenkweekerij- en Exportmaatschappij, maart 1910, preferent aandeel serie B, f 200,00

Kerngegevens

Jaar 1910
Soort aandeel
Categorie Overige
Coupure f 200,00
Stuknummer 203

de-zh-bloembollenkweekerij-pref-aand

v/h onder de Firma G.C. van der Hoeff en Co. (blijkt niet uit het stuk)
Opgericht 5 november 1896.
Maatschappelijk Kapitaal; f 250.000,00 verdeeld in twee seriën nominaal f 1000,00, in 1909 afgestempeld tot f 90.000,00 verdeeld in 200 aandelen A nominaal f 200,00 en nieuw 250 5% preferente aandelen serie B  á f 200,00 . Preferent voor kapitaal, zomede voor dividend uit de uitdeling der winst in enig jaar behaald tot een beloop van vijf procent.
In 1915 nieuwe afstempelingsronde tot f 27.000,00. 125 aandelen A van f 10,00 en 250 pref aandelen B van f 100,00.
De maatschappij is in de periode 1922/1928 verdwenen.
NL H 0492b


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie