De Leidsche Courant Roomsch Katholieke Dagblad voor Leiden & Omstreken, 30 maart 1917, aandeel, f 25,00

Kerngegevens

Jaar 1917
Soort aandeel
Categorie Overige
Coupure f 25,00
Stuknummer 936

leidsche-courant-aand-1917

Opgericht 13 juli 1909. Maatschappelijk kapitaal f 50.000,00 verdeeld in 2000 aandelen elk groot f 25,00. Aandeel op naam van O.A. v.d. Berg Gzn te Noordwijk.

Reeds in 1633 verscheen te Leiden een publicatie onder de naam “Die Leydtsche Courant”, te weten als een nieuwsmare, en alleen bij bijzondere gelegenheden uitgegeven pamflet. In dit eerst bekende nummer vinden wij b.v. een aanval op twee burgemeesters der stad, naar aanleiding van een door hen genomen maatregelen tegen de Remonstranten.

Toen in 1869 het dagbladzegel werd afgeschaft werd de “Leydse Courant” omgezet in een dagblad, en werd in 1909 overgenomen door “De Leidsche Courant” van de toenmalige eigenaar, de bekende drukker en uitgever Théouville. Het doel der vennootschap is de uitgave te verzorgen van een katholieke dagblad voor Leiden en omstreken en daarom veranderde het blad toen dus ook in een Katholieke Courant, hetgeen evenals zijn voorgangers nimmer was geweest.

De Leidse Courant was gevestigd op de Papengracht later op de Apothekersdijk. In september 1992 verkocht Sijthoff de Leidse Courant (oplage 8000 kranten) aan HDC media de uitgever van het Leidsch Dagblad.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie