Waterschap De Wildlanden in de Gemeente Idaarderadeel, 1 november 1919, 5% obligatie, f 1000,00

Jaar 1919
Soort obligatie
Categorie Lagere Overheden
Coupure f 1000,00
Stuknummer 61

De 5% obligatie lening was groot f 75.000,00 verdeeld in 75 obligaties, elk groot f 1000,00. De lening was bestemd voor voorziening in de kosten verbonden aan het regelen van de waterstand gedurende de zomermaanden en het bevorderen van de vaargelegenheid. Op 15 april 1916 verzochten O. Greebe en vier anderen de oprichting van het waterschap ‘de Wildlanden’. In de vergadering van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 26 oktober 1919 werd het voorstel tot oprichting van het waterschap behandeld. De oppervlakte was circa 221 hectare.

In 1976 waren er nog slechts 11 waterschappen. In 1997 werd dit aantal

teruggebracht tot 5. Deze fuseerde in 2004 met het Wetterskip Fryslan, dat nu het grootste waterschap van Nederland is. Het enige andere waterschap in Friesland is ” Blije Buitendijks” in de gemeente Ferwerderadeel.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetterskip_Frysl%C3%A2n

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie